Ben jij een ouder die wenst te gaan scheiden? Allereerst geldt dat dit een droevige zaak is, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Het is niet makkelijk om een scheiding door te maken en het is vanzelfsprekend dat er verdriet plaatsvindt. Dit verdriet kan niet worden weggenomen, daarbij geldt dat het wel mogelijk is om de scheiding minder moeilijk en minder pijnlijk te maken. Dit is mogelijk door te kiezen voor mediator, in feite is dit een praktijk waarbij geldt dat er een mediator aanwezig is. Deze mediator is onafhankelijk en staat tussen de verschillende partijen in.

Het voorkomen en oplossen van conflicten
De mediator is er in eerste instantie om conflicten te voorkomen tussen beide partijen. Het is immers moeilijk om een gesprek te voeren tussen elkaar als je voortdurend ruzie maakt. Een mediator zal ruzie voorkomen door ervoor te zorgen dat hij of zij het gesprek leidt. In zo’n geval worden ruzies voorkomen en tevens snel weer opgelost. Een mediator is een betrouwbaar persoon aangezien deze geen kant mag kiezen gedurende het gesprek met de beide ouders. Het is slechts aan de mediator om een uitkomst te bereiken.

Beslissingen maken
Bij het maken van de keuze voor een scheiding geldt dat je vervolgens in staat moet zijn om nog meer keuzes te maken gericht op de toekomst. Denk hierbij aan de geldkwestie, het beste is om de uitkomst over deze kwestie op te schrijven om zodoende onduidelijkheid te voorkomen. Daarnaast geldt dat bij een scheiding met kinderen de kinderen natuurlijk het allerbelangrijkste zijn. Als ouder wens je het beste voor je kinderen, waar bij geldt dat stabiliteit en duidelijkheid de belangrijkste factoren zijn. Zo helpt het dus om heldere afspraken te maken over wat er met de kinderen gaat gebeuren.

Behouden van autonomie
Wat belangrijk is om te benadrukken is dat autonomie behouden blijft indien je kiest voor echtscheidingsmediation. Hierbij geldt immers dat je zelf de keuze behoudt om samen met jouw partner beslissingen te nemen. De mediator heeft zelf geen enkele bevoegdheid om beslissingen te nemen. De mediator is er enkel om ervoor te zorgen dat jullie samen tot de beste beslissing komen. Verder zal de mediator enkel advies geven als hier om gevraagd wordt. Het is dus mogelijk om een keer in gesprek te gaan met een mediator indien je hier behoefte aan hebt.

De beste oplossing
Indien je gebruik maakt van mediation dan is het proces hierbij gericht op het bereiken van de beste oplossing. Wat is de beste oplossing voor jou en wat is de beste oplossing voor jouw partner? En wat is beste oplossing voor de kinderen? Indien de kinderen al wat ouder zijn dan is het mogelijk dat de mediator tevens in gesprek gaat met de kinderen en om hun mening vraagt. Als er vervolgens een beslissing wordt genomen over de kinderen dan is het belangrijk om de geldzaken goed te regelen. Zo wordt voorkomen dat degene die voor de kinderen moet gaan zorgen met te weinig geld komt te zitten. U houdt de oplossing van het geschil min of meer in eigen hand. Laat u de beslissing over aan een rechter, dan is de uitkomst voor beide partijen onzeker.

Tip: Van Houten Mediation

Door Admin