Je hoort het steeds vaker: de één zit thuis met een flinke burn-out, waar de ander niet kan werken door twee kapotte knieën. Met een economie die altijd groeit, en een concurrentie die alsmaar groter wordt, lijkt het soms alsof er iedere dag meer van werknemers gevraagd wordt. Al die uitvallers zijn tevens een grote kopzorg voor de organisatie zelf. Met minder werknemers wordt de druk alleen maar hoger. Op den duur krijgt een bedrijf zo te kampen met gaten in personeel en daarbij een afgezwakte voortgang. Gelukkig kun je daarom op steeds meer plaatsen een arts inhuren. Neem je bijvoorbeeld een bedrijfsarts Utrecht, dan zal deze je helpen met het gezond houden van je organisatie. 

 

Wat doet een bedrijfsarts precies?

Een bedrijfsarts werkt nauw samen met de leidinggevende van een bedrijf. Door een goede communicatie met het personeel, helpt een bedrijfsarts met het bepalen van belastbaarheid. Door in kaart te brengen wat je werknemers precies aankunnen, kun je niet alleen voorkomen dat de grens wordt overschreden, maar ook zorgen dat juist het maximale wordt bereikt. Daarbij begeleidt een bedrijfsarts ook de collega’s die al thuiszitten vanwege ziekte. In een uitgebreid traject wordt vooruitgekeken naar een effectieve re-integratie in het bedrijfsleven. Hierdoor herstellen mensen niet alleen sneller van hun huidige ziektebeelden, maar zijn ze ook gemotiveerder bij terugkomst en weten ze hoe ze in de toekomst eenzelfde soort verschijnsel moeten voorkomen. 

 

Een verbeterde organisatie

Met het inhuren van een bedrijfsarts haal je dus niet alleen een stukje rust in huis, maar ook een chronisch verbeterde organisatie. Door je personeel bewust bezig te laten zijn met gezondheid, wordt men gelukkiger en gemotiveerder. Uiteindelijk is dit gigantisch te merken in effectiviteit en productie. Een bedrijfsarts toont dus ook de zwakke plekken aan in je bedrijf, en kijkt vervolgens nauwkeurig hoe die door middel van begeleiding verdwijnen kunnen. Met het inhuren van een bedrijfsarts zijn al die kopzorgen dus spoedig voorbij. 

Door Admin