Als Nederlandse sportclub kom je in aanmerking voor subsidie. Voor het nodige onderhoud bijvoorbeeld, maar ook voor duurzame initiatieven zoals de overstap op ledverlichting. Welke potjes zijn er? Wat zijn de subsidievoorwaarden voor sportclubs? En hoe kun je aanspraak maken op een vergoeding vanuit de overheid? We hebben een handig stappenplan gemaakt, waarmee je zeker weet dat je niets laat liggen!

Vergoedingen voor sportverenigingen

Sinds 2019 bestaat de Bosa regeling. Hierin heeft de Nederlandse overheid alle mogelijkheden op subsidie voor sportclubs gebundeld. Bosa staat voor  Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties. Bosa subsidie kan worden aangevraagd via de gemeente.

Subsidievoorwaarden voor sportclubs

Iedere Nederlandse sportvereniging die investeert in de club kan hiervoor subsidie aanvragen. Er gelden wel een paar voorwaarden: de investering moet bijvoorbeeld minimaal 5.000 euro kosten. Voor regulier onderhoud geldt een maximale vergoeding van 20 procent van het totale bedrag, voor duurzame investeringen kun je als sportclub maximaal 30 procent van de investering vergoed krijgen vanuit de overheid. Bij duurzame investeringen kun je denken aan: de aanleg van kunstgras en de overstap op ledverlichting en andere duurzame energiebronnen. Aanvragen waarbij de totale investering 25.000 euro of hoger is kunnen alleen achteraf worden ingediend, zodra alle kosten definitief bekend zijn. Overige aanvragen kunnen ook op basis van de offertes in behandeling worden genomen.

Subsidie aanvragen als sportclub

Zoals gezegd lopen subsidieaanvragen binnen de Bosa regeling via de gemeente. In 2021 is in totaal 79 miljoen euro gereserveerd voor aanvragen van sportclubs. Die worden op volgorde van binnenkomst behandeld, op tijd aanvragen loont dus! Hoe snel je uitsluitsel krijgt, verschilt per gemeente. De gemiddelde wachttijd is 4 tot 6 weken vanaf het moment van aanvragen.

Door Admin