Ben je net de eigenaar geworden van een bromfiets? Dan moet je er rekening mee houden dat dit voertuig toebehoort aan de groep van de gemotoriseerde voertuigen. Voor deze groep geldt dat ze allemaal verplicht ten minste over een WA-verzekering dienen te beschikken wanneer ze in het Nederlandse verkeer worden gebracht. Voor alle duidelijkheid, dat is niet alleen in Nederland het geval. Ook wanneer je met andere woorden in het buitenland met een bromfiets wil gaan rijden is de kans ontzettend groot dat deze minstens WA verzekerd dient te zijn. Sta jij ook op het punt om een bromfietsverzekering af te sluiten, maar wil je hier nog graag wat meer over te weten komen? Dan is het zonder meer een aanrader om je nog even te verdiepen in de onderstaande informatie.

Waarom zou je een bromfietsverzekering afsluiten?

De bromfiets valt net als bijvoorbeeld de scooter en de motor onder de categorie van de gemotoriseerde voertuigen. Voor veel mensen is het wellicht niet meteen duidelijk wat dit nu precies wil betekenen. In eerste instantie betekent dit vooral dat er een verzekeringsplicht voor geldt. Indien je met andere woorden een bromfiets in het Nederlandse verkeer wenst te brengen zal je daarvoor altijd een verzekering moeten afsluiten. Het gaat hierbij dan om de zogenaamde WA-verzekering.

De WA bromfietsverzekering is een vrij standaard  verzekering die toch een zeer belangrijke functie vertegenwoordigt. Het is namelijk in de praktijk zo dat je  door het afsluiten van deze verzekering meteen bent gedekt voor de schade die jij met jouw bromfiets mogelijks aanricht aan derden. Voor alle duidelijkheid, het spreekt voor zich dat het moet gaan om verwijtbare schade. De schuld van het schadegeval dient dus bij jou te liggen en niet bij de betrokken persoon of partij. In ieder geval is het afsluiten van een bromfietsverzekering niet alleen bij wet verplicht, daarnaast voorziet je ook van ontzettend veel en vooral ook van zeer belangrijke zekerheden.

Op welke manier kan je een bromfietsverzekering afsluiten?

Een bromfietsverzekering afsluiten kan in de praktijk gebeuren op verschillende manieren. De eerste optie die je hebt is zoals hierboven reeds aangegeven de gewone WA-verzekering. Voor dit type verzekering voor je bromfiets geldt dat ze zo interessant is omdat ze erin slaagt om te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) zonder dat er daarvoor een stevige kostprijs dient te worden betaald. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat deze verzekering niet bij iedereen voor de volle honderd procent in de smaak zal vallen. Dat kan ook niet. Daarvoor zijn de dekkingen gewoon veel te beperkt.

De WA-verzekering voor bromfietsen afsluiten is in de praktijk enkel en alleen interessant wanneer je op zoek bent naar een voordelige verzekering voor je bromfiets of wanneer een beperkt aantal dekkingen voldoende zijn. Het is echter in de praktijk eveneens mogelijk dat je ook graag zal willen hebben dat er bepaalde vormen van eigen schade worden gedekt. Indien dat het geval is zal je moeten vaststellen dat het afsluiten van een uitgebreidere verzekering altijd veel interessanter is.

Wanneer kiezen voor de beperkt casco bromfietsverzekering?

De WA+ beperkt casco bromfietsverzekering is een verzekering die op twee verschillende manieren de schade aan het eigen voertuig weet in te dekken. In eerste instantie is er de schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand. Daarnaast is het ook zo dat de schade als gevolg van een diefstal kan worden gedekt. Voor deze beide vormen van schade geldt dat ze uiteraard in de praktijk in verschillende situaties kunnen optreden. In ieder geval kan het verzekeren van dergelijke schadegevallen voor veel mensen alvast een niet onbelangrijk voordeel zijn. Niet voor niets is dit type van verzekering voor bromfietsen sinds jaar en dag ongelofelijk populair.

Wat maakt de allrisk bromfietsverzekering zo interessant?

Van alle verschillende soorten bromfietsverzekeringen op de markt is de allrisk natuurlijk de meest uitgebreide optie. Voor dit type verzekering geldt dat ze ook de eigen schade dekt die bijvoorbeeld het gevolg is van slippen of botsen. Deze verzekering is in het bijzonder interessant wanneer je bromfiets over een aanzienlijke waarde beschikt en / of wanneer je er heel wat kilometers mee aflegt. Er dient uiteraard wel rekening mee te worden gehouden dat de verzekeringspremie bij deze verzekering ook vrij hoog is gelegen. Dat zorgt er in de praktijk uiteraard voor dat deze verzekering afsluiten eigenlijk alleen maar interessant is wanneer er echt sprake is van een significant risico op schade. Anders liggen de kosten voor deze bromfietsverzekering wellicht te hoog.

Hoe voorkomen dat je te veel betaalt voor je bromfietsverzekering?

Voor elke bromfietsverzekering die kan worden afgesloten geldt in de praktijk uiteraard dat er bepaalde kosten aan verbonden zijn. Deze kosten kunnen echter op tal van verschillende manieren worden gedrukt. In eerste instantie zal je bijvoorbeeld altijd een vergelijking willen uitvoeren voordat je overgaat tot het afsluiten van een verzekering voor een bromfiets. Dat betekent concreet dat je gaat bekijken welke verschillende soorten verzekeringen er allemaal op de markt zijn terug te vinden en welke er worden aangeboden door de diverse verzekeraars.

Door het uitvoeren van een vergelijking kan je reeds in zekere zin voorkomen dat je te veel gaat betalen voor het verzekeren van je bromfiets. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er bij voorkeur ook nog aan andere zaken de nodige aandacht dient te worden besteed. Wat dit betreft kan er dan bijvoorbeeld  worden gedacht aan het eigen risico dat van toepassing is. Door dit eigen risico precies af te stemmen op jouw verwachtingen zal je namelijk kunnen vaststellen dat je ook hierdoor de periodieke premie voor je bromfietsverzekering kan doen dalen.

Wanneer is je bromfietsverzekering opnieuw vergelijken de moeite waard?

Je bromfietsverzekering vergelijken is dus altijd interessant omdat je op die manier niet alleen een goed beeld krijgt van de voorziene dekkingen, maar ook omdat je zo mogelijks de hoogte van de verzekeringspremie aanzienlijk kan drukken. Voor heel wat mensen geldt in de praktijk dat ze er eigenlijk slechts één keer voor kiezen om een dergelijke vergelijking uit te voeren. Dat is echter niet de bedoeling. Naarmate de tijd vordert is het namelijk mogelijk dat je situatie kan veranderen. Misschien is je bromfiets wel minder waard geworden en / of misschien ga je er wel veel minder vaak mee rijden. Opnieuw een vergelijking uitvoeren kan in deze gevallen zeer interessant zijn.

Door Admin