Ben jij al met mediation bekend? Mediation is een bepaalde techniek en wijze van aanpak waarbij een mediator (letterlijke betekenis in het Engels: “bemiddelaar”) de deelnemers van de mediation helpt bij het verbeteren van hun communicatie. Het gaat hierbij niet alleen om het communiceren met anderen, maar ook om beter in contact te komen met je eigen wensen en behoeften. In welke situaties wordt mediation toegepast? In het overgrote deel van de gevallen bij samenwerkingsproblematiek en arbeidsconflicten, ook in gevallen van ongewenst gedrag (denk aan intimidatie en pesterij), met andere woorden: op de werkvloer. Mediation wordt het vaakst op de werkvloer toegepast, met name als collega’s onderling niet aan een vicieuze cirkel kunnen ontsnappen. Op zoek naar mediation in Deventer? Schakel de hulp van de professionals van Van Overbeek De Meyer in en pak het probleem bij de wortel aan.

Waarom een mediator inzetten?

Een mediator is een troefkaart: als collega’s en betrokken onderling niet tot de kern van het probleem kunnen komen en zelf niet in staat zijn de vicieuze cirkel van wantrouwen te verbreken, wordt een mediator ingezet. Een beetje zoals twee partijen kunnen besluiten naar de rechter te gaan als ze zelf niet in staat zijn een geschil op te lossen. Het voordeel van een mediator, in vergelijking met een rechter, is echter dat de mediator geen oordeel velt. Met andere woorden: er wordt niet gedacht of gesproken in termen van “onschuldig” of “schuldig”. Het is juist de taak van de mediator om tot de kern van het probleem te komen.

Het luisterend oor

De mediator biedt een luisterend oor. De mediator stelt je in staat anderen, maar ook jezelf beter te begrijpen. Zo zul je merken dat de aanleiding tot een conflict vaak iets kleins was en dat er uiteindelijk weinig reden is tot boosheid. Misverstanden liggen aan de basis van het overgrote deel van de conflicten. De deelnemers krijgen de uitdaging zich in de schoenen van de ander te verplaatsen. Mediation kan ook gebruikt worden bij een medewerker die in de ziektewet belandt. Op die manier kan de achterliggende oorzaak van de ziektemelding worden achterhaald. In sommige gevallen is het namelijk een arbeidsconflict dat de oorzaak is. Simpelweg door tot de kern van het probleem te komen, hebben beide partijen al meer lucht.

Constructieve oplossing

Het uiteindelijke doel van mediation is niet alleen te zorgen voor wederzijds begrip, maar vooral tot een constructieve oplossing komen. Je kunt wederzijds begrip zien als een eerste stap – en belangrijke basisvoorwaarde – tot het komen van een constructieve oplossing. Je kunt ook voor “pendelmediation” kiezen: hierbij worden er individuele gesprekken gevoerd tussen arbeidsmediator en deelnemers. Dit is nuttig als onderhandelingen gedoemd zijn te mislukken.

Door Admin