De Arbowet, oftewel de Arbeidsomstandighedenwet, heeft het doel om de goede arbeidsomstandigheden te bevorderen en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook als je een klein bedrijf hebt is het van belang om je te verdiepen in de Arbowet. Want voor jou kunnen er misschien wat andere dingen zijn waarop je moet letten dan bij een groter bedrijf. 

 

Wat houdt de Arbowet in? 

Om werknemers in een gezonde en veilige omgeving te kunnen laten werken kent deze wet veel voorschriften. Jij als werkgever kunt een goed arbobeleid opzetten aan de hand van de voorschriften in de Arbowet. De Arbowet beschrijft ook de taken en mogelijkheden van alle betrokken. Jij moet je dus goed verdiepen in zaken zoals: een gezonde en veilige organisatie, het beperken en voorkomen van risico’s, een variatie in het tempo van het werk, maatregelen die je kunt nemen bij gevaar of ongevallen en de begeleiding van zieke werknemers. Je moet ook goed nadenken over een veilige inrichting van de arbeidsplaatsen, het beperken en voorkomen van ziekteverzuim van werknemers en natuurlijk ook de bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen geweld en agressie. Ook als je als klein bedrijf niet veel werknemers hebt moet je hier goed op letten.

 

De plichten van een werkgever

Dus als werkgever moet jij een aantal dingen in de gaten houden. Ten eerste moet je dus een Arbobeleid ontwikkelen en uitvoeren. Als je er iets is wat verandert moet worden zodat de gezondheid en de veiligheid van je werknemer bevorderd wordt dan pak je dit meteen aan. Denk na over de persoonlijke eigenschappen van de werknemers en pas de werkplaats daar op aan. Probeer het tempo gebonden en monotone werk te beperken. Het is ook belangrijk dat je voorlichting geeft aan de werknemers over bijvoorbeeld nieuwe arbeidsmiddelen. Wees vooral alle problemen voor. 

Young Indian businessman sitting on chair with laptop computer and reading the rule of the hotel in folder giving by the Asian manager

Door Admin