Het verzuim van werknemers is voor veel bedrijven een groot probleem. De kosten van verzuim zijn namelijk hoog. Het kan leiden tot een te kort aan werknemers en daardoor een hogere werkdruk. Het is dus beter om preventief verzuim te voorkomen. Hiervoor kan een verzuimconsulent ingeschakeld worden. 

Wat doet een verzuimconsulent? 

Een verzuimconsulent stelt vast waar het verzuim vandaan komt. Een verzuimconsulent gaat dus op zoek naar de oorzaken van verzuim zodat deze daar aangepakt kunnen worden. De consulent maakt dan samen met de werkgever een plan om deze problemen aan te pakken. Zo kunnen bijvoorbeeld ongezonde arbeidsomstandigheden in kaart gebracht worden en meteen aangepakt worden. Ook gaat de verzuimconsulent op zoek naar eventuele risico’s in de werkomgeving. 

Wanneer een verzuimconsulent?

Op welk moment is het handig om een verzuimconsulent in te schakelen? Veel bedrijven schakelen een verzuimconsulent in wanneer de kosten van verzuim erg hoog worden of wanneer er veel verzuim is. Verzuim van werknemers brengt namelijk veel kosten met zich mee en dit is niet voordelig voor een bedrijf. Met behulp van een verzuimconsulent kan het verzuim teruggedrongen worden waardoor je kosten bespaart en een betere werkomgeving creëert. 

Ook wanneer je weinig verzuim hebt, kan het nuttig zijn om een verzuimconsulent in te huren. Je kan dan verzuimproblemen in de toekomst voorkomen door preventief problemen aan te pakken binnen het bedrijf. Voor een verzuimconsulent kan je terecht bij Verzuimservicedesk.

Bedrijfsarts
Naast een verzuimconsulent heb je ook een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de medische zaken van werknemers. De bedrijfsarts bepaalt bijvoorbeeld of een werknemer ziek is en niet meer kan werken. De verzuimconsulent en de bedrijfsarts werken vaak samen. De verzuimconsulent houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met de re-integratie van zieke werknemers. Op deze manier wordt er een duurzame werkplek gecreëerd. 

Door Admin