Zzp’er en het urencriterium: hoe zit het nu eigenlijk?

 

Hoe zit dat nu precies met het urencriterium voor zzp’ers? Dit is een van de belangrijke thema’s, waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Het is om diverse redenen belangrijk om als zzp’er uw uren bij te houden, onder meer om een beroep te kunnen doen op interessante aftrekposten en om bij inspecties van de Belastingdienst voldoende bewijzen te hebben voor uw gewerkte uren. De financiële experts van boekhouderzzp.com vertellen in dit artikel alles over wat u moet weten over het zzp urencriterium.

Het magische getal van 1225 uur

De overheid wil het zelfstandig ondernemerschap stimuleren en heeft daarom diverse aantrekkelijke belastingvoordelen ontwikkeld. Ook als zzp’er komt u in aanmerking voor deze belastingvoordelen, mits u aan het zzp urencriterium voldoet. Dit betekent dat u per kalenderjaar minimaal 1225 uur aan uw activiteiten als zzp’er dient te besteden. U moet in uw administratie kunnen aantonen dat u aan dit criterium voldoet. De reden dat er een urencriterium is ingesteld, is om te voorkomen dat mensen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en vervolgens zonder veel inzet van de belastingvoordelen profiteren.

Hoe zit dat nu precies met het zzp urencriterium?

Het is belangrijk om te weten dat het urencriterium per kalenderjaar geldt. Stel u begint uw onderneming in augustus, dan moet u gewoon aan het urencriterium van 1225 uur per jaar voldoen om aanspraak te kunnen maken op de voordelige fiscale regelingen voor zzp’ers. Misschien werkt u deels in loondienst en deels als zzp’er. Hoe zit het dan met het urencriterium? Ook dan moet u voor de tijd dat u als zzp’er aan de slag bent altijd minimaal 1225 uur met uw zaak bezig zijn. Bovendien moet u naast deze 1225 uur, meer dan 50% van de tijd aan uw zaak besteden.

 

Een voorbeeld:

Stel u werkt drie dagen per week voor een werkgever. Dit betekent dat u 1248 uur (52 x 24 = 1248) in loondienst werkt. In dit geval zult u dus, om aanspraak te kunnen maken op de fiscale voordelen voor ondernemers, meer dan 1248 uur per jaar aan uw onderneming moeten besteden.

Alleen als u in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was, dan hoeft u niet aan deze eis te voldoen.

 

Welke uren moet ik bijhouden?
Een veelgehoorde vraag is: ‘Welke uren mag ik meetellen voor het zzp urencriterium?’. In principe mag u alle uren, die u aan uw zaak besteedt, meetellen. Het gaat hierbij dus om zowel directe als indirecte uren. Met directe uren bedoelen we de declarabele uren. Dit zijn de uren waarin u voor uw klanten/opdrachtgevers werkt en die direct inkomsten opleveren. Met de indirecte uren bedoelen we uren die u aan uw zaak besteedt, maar die u niet kunt factureren. Denk hierbij aan de uren voor het bijhouden van uw boekhouding, reistijd naar klanten toe, het volgen van een relevante bijscholing, het bijhouden van uw bedrijfswebsite, etc.

Mijn uren registreren als zzp’er, hoe doe ik dat?
Steeds uw uren bijhouden is geen leuke klus. Door u dit echter meteen van het begin af aan goed aan te wennen, maakt u het zichzelf een stuk gemakkelijker. Plan hier bijvoorbeeld dagelijks een vast moment voor in, aan het einde van de dag. Registreer hoeveel uur u aan welke werkzaamheden hebt besteed. Houd bijvoorbeeld een agenda bij of nog gemakkelijker, gebruik hiervoor speciale boekhoudsoftware of een urenregistratie app. Bewaar daarnaast alles wat als bewijs kan dienen voor uw urenregistratie, zoals uw gereden kilometers, een overzicht van uw ov-chipkaart, facturen waarop uw uren vermeld staan of e-mails van opdrachtgevers. Bij een inspectie van de Belastingdienst kunt u dit alles gemakkelijk overleggen.

 

Hoe zit het nu precies met die voordelige aftrekposten?

Een belangrijke vraag, want daar doet u het uiteindelijk allemaal voor! Behalve dat u moet voldoen aan het zzp urencriterium, moet u eveneens door de Belastingdienst aangezien worden als ondernemer. Verder mag u aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben. Is dat allemaal in orde? Dan hebt u recht op de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt in 2021 € 6.670,-. Bent u een startende zzp’er, dan mag u ook een beroep doen op de startersaftrek van € 2.123,-. Hiervoor gelden ook de voorwaarden dat u de zelfstandigenaftrek in de afgelopen vijf jaar hoogstens tweemaal hebt gebruikt. Ook was u in de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Door Admin